Działalność

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje :

  1. działalność fizjoterapeutyczną – w zakresie wg.klasyfikacji PKD (86.90-A)
  2. praktykę lekarską dentystyczną (86.23-Z)
  3. praktykę lekarską specjalistyczną (86.22-Z)
  4. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13-Z)
  5. pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59-B)
  6. działalność wspomagająca edukację (85.60-Z)
  7. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99-Z)
  8. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90-E)

Działalność non profit:

  1. promocja zdrowia i oświata zdrowotna realizowana w szkołach, placówkach społecznych i socjalnych
  2. profilaktyka stomatologiczna dla dzieci i młodziezy