Cele

   Celem Fundacji jest wspieranie kształcenia techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych, organizowanie dodatkowych szkoleń na poziomie zaawansowanym jak i od podstaw. Organizacja warsztatów praktycznych rozwijających wiedzę i umiejętności. Wdrażanie i zapoznawanie z nowymi technologiami i doskonalenie podyplomowe.

   Fundacja działa przy Medycznej Szkole Policealnej nr 3 im dr Andrzeja Krocina w Warszawie. Prowadzi gabinety stomatologiczne z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, profilaktyki i ortodoncji. Fundacja jest organizacja Non Profit i cały dochód przekazuje na cele statutowe.

   Dodatkowo fundacja wspiera działania profilaktyczne w zakresie jamy ustnej poprzez bezpłatne usługi higieny jamy ustnej. Fundacja prowadzi gabinety stomatologiczne w zakresie usług stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, profilaktyki.

Fundacja została powołana w celu :

 1. niesienia wszechstronnej pomocy placówkom dydaktyczno-oświatowym z zakresu kształcenia stomatologicznego
 2. doskonalenia kadr medycznych
 3. ułatwiania dostępu do szkolnictwa medycznego młodzieży w trudnej sytuacji życiowej
 4. ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie w placówkach dydaktycznych szkoleń i kursów z zakresu wiedzy leczniczej i profilaktyki stomatologicznej, techniki dentystycznej, protetyki i ortodoncji
 2. organizację akcji i prelekcji dotyczących ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia
 3. finansowanie doskonalenia zawodowego kadr medycznych
 4. udzielanie pomocy finansowej uczniom placówek medycznych z przeznaczeniem na podnoszenie wiedzy
 5. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla placówek naukowo – dydaktycznych o profilu stomatologicznym
 6. zakup niezbędnych materiałów naukowych dla potrzeb medycznych placówek dydaktycznych
 7. upowszechnianie i reklamowanie ochrony i profilaktyki zdrowotnej
 8. finansowanie ochrony i promocji zdrowia
 9. remonty i modernizacje pracowni medycznego kształcenia zawodowego
 10. dystrybucję środków higieny jamy ustnej