7-8 września – warsztaty dwudniowe

Lokalizacja: MSP 3

Warsztat nr 12.
Prowadzi: Tomasz Dąbrowski

WOLNE MIEJSCA

TEMAT: Rewolucja przez Ewolucję – SHOFU VINTAGE PRO – ceramika na metal o właściwościach optycznych, estetycznych ceramiki bez metalowej, o wyjątkowej stabilności termicznej i znakomitych parametrach wytrzymałościowych.

Opis: Uczestnicy wykonują koronę na siekacz centralny oraz pierwszy ząb trzonowy.
Czas trwania: od 10:00 (2 dni po 8 godzin).
Maksymalna ilość uczestników: 10/12 osób.
Cena: 1000,00 PLN

Warsztat nr 13.
Prowadzi: Radosław Marciniak

BRAK WOLNYCH MIEJSC

TEMAT: Światło jako niematerialny element uzupełnienia metalowego licowanego ceramiką. Sposoby podstawowych elementów specjalnych podczas odtwarzania tkanek miękkich (dziąsła).

Opis: Sposoby wykonania podstawowych efektów specjalnych szkliwa i brzegu siecznego (pęknięcia, głębokie efekty wewnątrz korony zęba). Uczestnicy wykonują licowanie mostu przedniego, górnego (siekacze centralne) metodą tradycyjnego warstwowania na strukturę metalową (PFM).
Czas trwania: od 10:00 (2 dni po 8 godzin).
Maksymalna ilość uczestników: 10 osób.
Cena: 1000,00 PLN

Warsztat nr 14.
Prowadzi: Marcin Stefański

BRAK WOLNYCH MIEJSC

TEMAT: „Wykonywanie aparatów płytkowych metodą akrylu sypanego z zastosowaniem różnego rodzaju śrub”.

Opis: uczestnicy wykonują: dwie płytki górna i dolna. Górna ze śrubą centralną, śrubą do dystalizacji grupy zębów bocznych i śrubą teleskopową, klamry utrzymujące, sprężyny, łuk labialny.
Czas trwania: od 10:00 (2 dni po 7 godzin).
Maksymalna ilość uczestników: 10 osób.
Cena: 750,00 PLN

Warsztat nr 15.
Prowadzi: Jacek Wrzeszcz

BRAK WOLNYCH MIEJSC

TEMAT: Akron nowoczesnym rozwiązaniem dla estetyki protez szkieletowych.

Opis: uczestnik modeluje protezę szkieletową dolną na powielonym modelu z masy osłaniającej, zalewa gotową pracę masą osłaniającą, odlewa pierścień, obrabia i poleruje konstrukcję, wprowadza pracę na model roboczy, przygotowuje metal do wykonania klamer estetycznych z akronu, modeluje klamry na przygotowanym modelu z konstrukcją metalową, puszkuje pracę oraz wykonuje kanały do wtrysku, wyparza i dokonuje samodzielnie wtrysku, oswobadza pracę z puszki, obrabia i dopasowuje
na model.
Czas trwania: od 10:00 (2 dni po 8 godzin).
Maksymalna ilość uczestników: 10 osób.
Cena: 800,00 PLN

WSTECZ